آموزش برنامه نویسی به زبان awk (قسمت دوم)

youtu.be/6jvZZIUXd-A

@v
آقا
کی انشالله روی پیرتیوب ببینم ویدئوهای شما رو؟

@ahangarha @v
توی lbry هم می‌تونه بذاره که یکم کریپتو هم بگیره

· · Web · 1 · 0 · 2

@DearRude
اون هم خوبه. ای کاش lbry هم بیاد به فدیورس بپیونده.
@v

@ahangarha @v
فکر کنم اون چون روی بلاک‌چین هست و اینا هست داستانش با اکتیویتی پاب فرق کنه اما می‌تونه پروتکل فدیورس خودشو درست کنه

@DearRude
مطمئن نیستم اما فکر کنم نمونه‌های خودش به هم وصل باشند. اما حقیقتا فداسیون شبکه‌های اجتماعی آزاد خیلی ارزشمنده. و تا به امروز، اکتیویتی‌پاب موفق‌ترین پروتکل بودن برای پیاده‌سازی چنین چیزی.
@v

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.