Follow

Apocalypse ’22: Vitens weigert wegens watertekort water te leveren aan bedrijven

Vitens heeft voor het eerst drinkwateraanvragen van een aantal bedrijven moeten weigeren. Volgens het bedrijf is het niet langer vanzelfsprekend dat er altijd water uit de kraan komt.

krapuul.nl/apocalypse-22-viten

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.