Follow

Soedan: politie opent het vuur op betogers

In Soedan heeft de politie het vuur geopend op mensen die betoogden tegen het militaire regime. Daarbij is tenminste één dode gevallen. Zeker 113 mensen zijn de afgelopen dagen gewond geraakt als gevolg van het door de politie gebruikte geweld.

In Khartoum en Omdurman gingen gisteren duizenden mensen de straat op om te demonstreren. ...

krapuul.nl/soedan-politie-open

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.