من یه ۱۰۰میلیون پول گم کردم کسی پیدا نکرده؟😢

هروقت آهنگ پخش شد پاشید بدوید کنار صندلیا

به اونایی که ۱۰ روز دیگه تولدشونه تیشرت بدین😢

جادی نمیشه یه پادکست رادیو جوراب شلواری رو اینجا ضبط کنی؟😢

جاوا کوچیک شده جاوااسکریپت هست؟

جادی تو فقط وایسا ما نگات کنیم

لطفا اولین ویدیوی جادی رو روی صفحه نمایش پخش کنید😁

به به لباس قرمزه با تم صفحه نمایش ست کرده🔥

mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.