جز وصل تو دل به هر چه بستم توبه
بی یاد تو هر جا که نشستم توبه

در حضرتِ تو، توبه شکستم صدبار
زین توبه که صد بار شکستم توبه

"ابوسعید ابوالخیر"

@siamak چون عضلات سینه رو بیشتر درگیر کردین، قاعدتا برای تمرین و برنامه تمرینی نباید تعارف کنید، به مربی میگفتین که دیروز سینه کار کردین. الانم مشکلی نیست فردا پا بزن.
بهترین مدل تمرین معمولا این شکلیه؛
روز اول پشت بازو و زیر بغل و سرشونه
روز دوم پا و هوازی
روز سوم سینه و جلو بازو
و...

@siamak مشکلی نیست طبیعیه معمولا تا یک هفته اول مشکل درد عضلات رو دارین چون عضلات عادت نداشتن و کش میان تا قدرت و حجم رو بالانس کنن
با وزنه سبک کار کنین و حتما بعد از تمرین دوش آب گرم بگیرید

@siamak بدنساز حرفه ای که نه اما در حد بضاعت در خدمتیم

@imto1 @Behmerdco یادش بخیر، به یاد اون روزها نفسی تازه کردم. شماره خیلی توپی بود که یادم نیست اما بهترین کارت رو انتخاب کرده بودم

از مام وطن به گشت ارشاد سلام
از جانب ما به دزد بغداد سلام
دیروز پس از نماز، شیطان رجیم
رو کرد به شیخ و گفت استاد سلام 😉

@mz 09113325197 چای خلیل
09113844245 آقای چای
01327238160 کارخانه چای فومنات

@Behmerdco خب پس کامل بسوزونش و مستقیم بگو به کسی مربوط نیست
و فضا رو کامل سیاه کن

یا مزد تموم یا منت تموم

@Behmerdco باید با شوخی و دوستانه بگی والا ای روزا معلوم نیست کی چقدر میگیره منم مث بقیه خودمم دقیق نمیدونم، به اندازه ای که زندگیم رو بچرخونه، الهی شکر

@vahid 😂😂😂😂👍🏻 شب بخیر، امیدوارم یه استپ هیوج سایزی نصیبت بشه امشب

mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.