Follow

Treburile casnice au timpul lor. Este de preferat să le rezolv pe toate cât mai repede cu putință. Totuși am nevoie de ceas ca să pot monitoriza activitățile unei zile. Pentru asta am ales cu un smartwatch.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.