blogs.gnome.org/alexm/2021/09/

Well, this happened. Wouldn't be a big enough thing to write a blog post about, but some apps will need updates.

നിങ്ങളുടെ പരിചയത്തിലുള്ള അധ്യാപകരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുമല്ലോ ?

Show thread

Free software is largely built and maintained by people working on it in their free time.

Unless those people are convinced something is a good idea it's not going to happen, no matter how many non-contributors want it.

Show thread

In case you missed it at the time... here's a graph of the Matrix.org synapse main process memory footprint after we shipped 1.38 mid-July. Yes, that's the Matrix.org homeserver itself trundling away at a fairly stable 2GB of RAM on the main process.

കായംകുളം ടൌണ്‍ യുപി സ്കൂള്‍ അധ്യാപകനായ അനസ് പുന്നോട്, സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‍വെയര്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഓണ്‍ലൈന്‍ ക്ലാസെടുക്കുന്നതിന്റെ അനുഭവങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും പങ്കുവെയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും. സമയം സെപ്റ്റംബര്‍ 10 നു് രാത്രി 8-9 മണി വരെ. പങ്കെടുക്കാന്‍ meet.nixnet.services/b/pir-akd എന്ന ബിഗ് ബ്ലൂ ബട്ടണ്‍ സേവനത്തില്‍ വളരെ പഴയതല്ലാത്ത ഫയര്‍ഫോക്സ്, ക്രോമിയം/ക്രോം ബ്രൌസറുകളുപയോഗിച്ചു് കയറാം.

Calendar event for reminder poddery.com:5281/upload/uqJSU0

Show thread

കേരളത്തിലെ അധ്യാപകര്‍ക്കൊരു തുറന്ന കത്ത്.

നിങ്ങള്‍ ഇന്റലിന്റേയും മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റേയും സൌജന്യ പരിശീലന വാഗ്ദാനങ്ങളെ തള്ളിക്കളയുകയും ക്ലാസെടുക്കാന്‍ ആവശ്യമുള്ള സോഫ്റ്റ്‍വെയറുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി സ്വന്തമായി ഒരു ഗ്നു/ലിനക്സ് വിതരണം ഉണ്ടാക്കുകയും, കേരളം മുഴുവനുമുള്ള അധ്യാപകര്‍ക്കു് സാങ്കേതിക പിന്തുണയും പരിശീലനവും നല്‍കുകയും ചെയ്തു.

ഈ കത്തു് പരമാവധി ആളുകളുമായി പങ്കു് വെയ്ക്കാനും ഒപ്പു് ശേഖരണം വന്‍ വിജയമാക്കാനും നിങ്ങളോരോരുത്തരും സഹായിയ്ക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ

fsci.in/ml/blog/letter-to-kera

@matrix Any chance you can prioritize github.com/matrix-org/matrix-b ? Currently people joining matrix rooms via XMPP apps don't get a good experience as they miss all offline messages. #xmpp #matrix #freesoftware #interoprability

Right now, we have following activities planned:
- "Introduction to Debian bullseye" by AR
- SuperTuxKart gaming session, details to follow.

If you would like to present an event/talk, please get in touch with @avronr , @anupaaj or @sahilister latest by Friday, so that we can plan accordingly.

#Debian #BeThereForBullseye #DebianIndia

2/2
Show thread

Thanks to excellent troubleshooting and fix by @akshay we have fixed almost two year old issue in fasttrack.debian.net in accepting golang packages which uses a Built-Using field (debian archive kit/dak expects all the packages mentioned in that filed to be present in the same repo). Akshay modified dak to check the official repo for these packages and fasttrack repo acts as an overlay of the official repos.

See salsa.debian.org/fasttrack-tea for full details. #debian #fasttrack #dak

I am delighted to launch the 'Libre Tech Shop' - a unique shop for products that respect your freedom to learn, hack, extend and do things yourself.

Check out the online shop at:

libretech.shop

The background story behind this launch:

abhas.io/libretechshop/

Here - you'll be able to buy liberated computers, hackable mechanical keyboards, private and secure home automation solutions, wireless routers, spare parts and much more.

Finally, completed the experience post for MiniDebConf India 2021 by @debianindia .

This was probably one of the long ones among my blogs. Took almost 4 days to write and edit but worth the efforts.

blog.sahilister.in/2021/01/exp

and and a special shoutout to @abbyck ;)

#debian #debianindia #100DaysToOffload

MiniDebConf India 2021 is on 23rd (Saturday) and 24th (Sunday) of January 2021

wiki.debian.org/DebianIndia/Mi

Would you like to help organizing it? #freesoftware #debian #minidebconf #debconf

Tooter.in is just copying #Free
Software and shamelessly calling it 'Made in #India'. It is made by people from around the world and shared freely.

Either they did not write even a single line or they are violating the #AfferoGPL #copyright license, which requires them to publish their changes. They are linking to original code in #gab project repos (which is a fork of #mastodon).

Even the terms of service is just copied with references to first amendment in the USA.

#tooter

#FreeSoftware allows anyone to use, share, modify and redistribute software. But you are still required to follow the specific conditions of the copyright license. You cannot claim copyright to code written by others.

This is not the first instance of such false claims. It has become a trend to take Free Software, falsely and shamelessly claim as 'Made in #India', without writing even a single line of code. Beware of such frauds and promote the Free Software idea, if you notice such instances.

Show thread

കേരളപ്പിറവി ദിനത്തിൽ മലയാളത്തിന് ഒരു പുതിയ കൈയ്യെഴുത്ത് ശൈലീ ലിപിസഞ്ചയം — “എഴുത്ത്”. ലിപി വരച്ചതു് കാലിഗ്രഫർ നാരായണ ഭട്ടതിരിയാണ്, ടൈപോഗ്രഫി ഹുസൈൻ കെഎച്, ഫോണ്ട് എൻജിനീയറിംഗ്, സാങ്കേതികത രജീഷ് കെവി.

rajeeshknambiar.wordpress.com/

mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.