Follow

تقویم جلالی به برنامهٔ آزاد و متن‌باز QKSMS اضافه شد.
واقعاً خبر خوشی است برای کسانی که ارتباطاتشان (اعم از کاری و شخصی) بیشتر از طریق است.


@afshin چه زود خبرش پخش شد فعلا در از باگ و ناقص

@afshin

مگه اینطوری نبود که دیگه سازنده کد رو آپدیت نکرد و فقط گوگل پلی رو آپدیت میکنه؟

@hosein
آقا حمید (@freetux) کدهای تقویم جلالی را به برنامه اضافه کرده و برای آزمایش در اختیار علاقه‌مندان گذاشته است.
اشکالاتش که برطرف شود، از برنامهٔ اصلی انشعاب می‌گیرد و اولین نسخه‌اش را منتشر می‌کند.

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.