با خودم گفتم حالا که جلالی به Qt آمده، پس می‌شود امیدوار بود که تاریخ فرسته‌ها و پیام‌ها در دسکتاپ هم به هجری شمسی نمایش داده شود؛ اما یکی از برنامه‌نویس‌های این برنامه گفت که تلگرام دسکتاپ از کلاس QCalendar استفاده نمی‌کند! 😔

اطلاعات بیشتر:
github.com/telegramdesktop/tde

mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.