فایرفاکس مدام هنگ می‌کند و احتمال می‌دهم علتش یکی از افزونه‌های نصب‌شده باشد.
از طرفی تعدادشان است و اگر بخواهم یکی‌یکی غیرفعالشان کنم تا بفهمم کدام‌یکی مشکل‌ساز است، خیلی وقت‌گیر خواهد بود.
آیا راه ساده‌تری سراغ دارید؟

دوستان، آیا افزونه‌ای برای هست که نشانی اصلی یک لینک را به‌جای نشانی کوتاه‌شده‌اش نشان بدهد؟

دوستان، یک سؤال:
وقتی در با این خطا در نمایش ویدئو مواجه می‌شویم، از کجا می‌شود فهمید که چه بسته/هایی را باید نصب کرد؟

باگی ۱۹ ساله در که هنوز حل نشده است!
bugzilla.mozilla.org/show_bug.
این باگ می‌گوید که وقتی یک پاراگراف عربی [و حتی ] را هم‌تراز یا Justify می‌کنید، فایرفاکس به‌جای اینکه از نویسهٔ تطویل استفاده کند، فاصلهٔ بین کلمات را افزایش می‌دهد!
شاید اگر به این رأی بدهید، به اولویت برنامه‌نویسان تبدیل شود.

mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.