«مدیرعامل گروه صنعتی #ایران_خودرو از تولید خودرو‌های #ارزان قیمت با عنوان #خودروی_مردمی با مشارکت صنعت خودروسازی کشور با حداقل هزینه در #طراحی خبر داد.»

* مردمی!
* حداکثر ۷۰۰ تا ۸۰۰ کیلو!
* استفاده از #آلیاژ‌های_خوب در آن!
* مدرن! و با طراحی روز!

کاش آدم بمیره اینا رو نبینه

Follow

@haghighi

یاد شرکت رنو افتادم که بعد از برجام می‌خواستن یه خودروی ارزان تولید کنند در ایران اما می‌گفتن سایپا ازشون خواسته قیمت رو پایین نیارن!

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.