Follow

بستر آزاد بلاگ‌نویسی از این به بعد برای متون فارسی از قلم زیبای وزیر استفاده می‌کند.

دم سازنده این قلم گرم. دم کسی هم که این تغییر را اعمال کرد گرم. دم و مشارکت‌کنندگان گرم.

‏_وزیر

ناگفته نماند که قلم وزیر به همت صابر راستی‌کردار ساخته شده است.

تغییرات روی پلوم هم توسط سید مسیح سجادی پیشنهاد شده و دوستان دیگری هم در چکش‌کاری آن یاری رسانده‌اند.

دم همه‌تون گرم.

@ahangarha
ظاهراً شش ماه پیش اولین درخواست را داده‌اند.
دست همگی‌شان درد نکند. 😍

@afshin

آره برای چند ماه پیشه. این مراحل گذار از نسخه ۰٫۴٫۰ به ۰٫۶٫۰ یه مقداری بیش از حد طولانی شد. ظاهرا الان افتاده روی غلطک.

@ahangarha
برای WriteFreely هم من یک ماه پیش اینجا درخواست دادم اما کسی بهش Vote نداده و جوابی هم نگرفتم.
discuss.write.as/t/fonts-for-r

@ebi
من خبردار نشدم درباره‌اش. الان رفتن و حمایتم رو از ایده‌ات اعلام کردم.

هر چند به نظرم به جای شبنم می‌شه از چیزی مثل ساحل استفاده کرد که تضاد بصری بهتری با وزیر داره.

اگر شخص بتونه PR بده که چه بهتر. اگر نه، باید پیگیر باشه. چون عملا داریم درباره موضوعی صحبت می‌کنیم که مساله خیلی از توسعه‌دهندگان انگلیسی‌زبان نیست.

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.