Follow

در ادامه و کاهش هر چه بیشتر وابستگی به جی‌میل (تنها خدمت گوگل که هنوز به آن اندکی وابستگی دارم) رایانامه‌ام در دو وبگاه را تغییر دادم.

نه تنها گوگل‌زدایی شدنی، بلکه ضروری است.

@ahangarha
من هم می‌خواستم همین کار را بکنم؛ اما دو جا به مشکل خوردم:
بعضی سایت‌ها نشانی ایمیل آزادم را اسپم تلقی می‌کردند و ایمیل ثبت‌نام در آن سایت را برایم نمی‌فرستادند.
بعضی آدم‌ها نشانی ایمیل آزادم را یک‌جور ایمیل موقت تلقی می‌کردند و اعتمادشان را برای پاسخ‌گویی از دست می‌دادند!

@afshin
من آرام آرام در حال به حداقل رسانی این عوامل هستم. مگر نه، خیلی زودتر از این‌ها کلا جیمیل رو کنار می‌گذاشتم.

الان عملا جیمیل شده نشانی ثانویه. به همه، riseup می‌دم و ثبت‌نام‌ها هم با riseup انجام می‌دم.

هر چند وقت یک بار که متوجه حساب‌های قدیمی‌ام می‌شم که با جیمیل ثبت شده بودند، منتقل‌شون می‌کنم به رایزآپ.

@ahangarha
منظورم از ایمیل آزاد اتفاقاً همین RiseUp بود.

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.