خاطرتون هست چند وقت پیش رو معرفی کردم؟ یک تحت وب برای طراحی رابط و تجربه کاربری؟

اون زمان یه درخواست همراه با توضیحات دادم که پشتیبانی از RTL رو اضافه کنند. امروز، منتشر شد!

Follow

من، مشکلات نرم‌افزارهای آزاد رو می‌بینم اما به جای منفی‌بافی‌های بی‌نتیجه (البته نتیجه داره: تعمیق وابستگی به راهکارهای انحصاری) یک گام هرچند کوچک برای بهبود بر می‌دارم. اگر شد، کد می‌زنم. اگر نشد،‌ گزارش می‌کنم یا راهکار پیشنهاد می‌دم.

خلاصه این که یه کاری می‌کنم.

الان ظاهرا پن‌پات تنها بستر برخط طراحی تجربه کاربریه که متن RTL رو پشتیبانی می‌کنه.

این رو بگذارید کنار ۵ سال التماس ملت از گیت‌هاب که بیاد و از RTL پشتیبانی کنه که تهش هم بیاد بگه اولویت ما نیست.

بد جوری به تحقیر شدن خو گرفته‌ایم.

@ahangarha
آقا، شما بیا توی تیم لیبره‌آفیس! حقوق خوب با بیمه و مزایا

@afshin
😁
هستم. گاهش مساله اینه که مشکلاتی که پیش میاد رو نمی‌تونم بازتولید کنم. در نتیجه گزارش‌اش چندان کفید نخواهد بود.

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.