خاطرتون هست چند وقت پیش رو معرفی کردم؟ یک تحت وب برای طراحی رابط و تجربه کاربری؟

اون زمان یه درخواست همراه با توضیحات دادم که پشتیبانی از RTL رو اضافه کنند. امروز، منتشر شد!

من، مشکلات نرم‌افزارهای آزاد رو می‌بینم اما به جای منفی‌بافی‌های بی‌نتیجه (البته نتیجه داره: تعمیق وابستگی به راهکارهای انحصاری) یک گام هرچند کوچک برای بهبود بر می‌دارم. اگر شد، کد می‌زنم. اگر نشد،‌ گزارش می‌کنم یا راهکار پیشنهاد می‌دم.

خلاصه این که یه کاری می‌کنم.

Follow

الان ظاهرا پن‌پات تنها بستر برخط طراحی تجربه کاربریه که متن RTL رو پشتیبانی می‌کنه.

این رو بگذارید کنار ۵ سال التماس ملت از گیت‌هاب که بیاد و از RTL پشتیبانی کنه که تهش هم بیاد بگه اولویت ما نیست.

بد جوری به تحقیر شدن خو گرفته‌ایم.

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.