آفتاب از کدوم طرف در اومده؟ مگه شبکه‌های اجتماعی همه خیر مطلق و نشانهٔ پیشرفتگی و آزادی و دموکراسی نبودن؟ این حرف‌ها چه قدر آشناست جناب @BBCPersianNewsBot 😉

رونوشت به @BBCPersianWatch

انتخابات در کلاب هاوس؛ تریبون باز در فضای بسته
لیلا خدابخشی، بی‌بی‌سی، ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

بخشی از این فضای قطبی شده در توییتر فارسی (و غیرفارسی) به مشخصات و ویژگی‌های این رسانه مربوط است که منطق خطی آن به دنبال برابری مشارکت‌کنندگان در بحث‌ است. این ویژگی می‌تواند در نظر، به گفت‌وگوهای دموکراتیک یا در عمل، به مانع و از جمله حمله‌های از پیش تعیین شده و گروهی به کاربران عادی منجر شود.

bbc.com/persian/iran-features-

"ری-توییت" یا بازنشر نظرات دیگران هم امکان فنی دیگری است که باعث به اصطلاح از میان رفتن زمینه بحث می‌شود. بازنشر نظری که برای گروه خاصی توییت شده باعث ایجاد سوء‌تفاهم در گروه‌های دیگر مخاطبان می‌شود و همین به زدوخوردی شدن فضا در توییتر کمک می‌کند.

bbc.com/persian/iran-features-

@masoud
نقل‌قول و نقد نظر پیگران باید چگونه انجام شود که به چنین نتیجه‌ای منجر نشود؟

@ahangarha

موافقم که نقل‌قول‌کردن به تنهایی ایرادی ندارد و اگر یک توییت کامل از کسی (و نه یک جملهٔ بریده‌شده از توییت) موجب سوءتفاهم شود، ایراد تا حدی به نویسندهٔ توییت هم وارد است.

به نظر من باید این گزارهٔ بالا (از بی‌بی‌سی) را دقیق‌تر گفت: چیزی که در توییتر از همه سمی‌تر است، بازنشر توییت دیگران است در حالی که برای «رسوا کردن» نویسندهٔ اصلی، یادداشتی بالای آن نوشته‌ایم و در آن یک طرفه به قاضی رفته‌ایم.

Follow

@masoud
یک طرفه به قاضی رفتن مشکلی است فراتر از توییتر. تازه به نظرم ریتوییت کردن یک خوبی داره و اون اینکه صاحب توییت می‌تونه متوجه بشه که کس دیگری توییت‌اش را نقل کرده و درباره‌اش چیزی نوشته.

حالا شما فکر کن من بیام یه توییت بزنم بگم فلانی گفته فلان. یا اصلا بیام بگم بعضی‌ها گفته‌اند فلان و هرگز هم اسم نیارم که چه کسانی.

این فرهنگ غلط و مخرب به اشکال مختلف می‌تونه بروز پیدا کنه. ریتوییت الزاما منتهی به این نمی‌شه به نظرم.

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.