Follow

از نامزدهای به خصوص درخواست دارم مواضع صریح‌شان در موارد زیر را اعلام کنند:

- بی‌طرفی شبکه
- فیلترینگ / اینترنت طبقاتی
- شبکه ملی اطلاعات
- توسعه و به کارگیری نرم‌افزارهای آزاد
- امنیت سایبری و حریم شخصی

fediverse.blog/~/%D8%A2%D8%B2%

@ahangarha برادر انتظار ها دارید ها. حتی از مهندس های کامپیوتر هم بپرسید اهمیت مباحث بالا رو نمی‌دونند همه شون.
اصلأ بقیه چرا. ده سال پیش از من هم اهمیت نرم افزار آزاد رو می‌پرسیدید جواب چندانی نداشتم.

@Maryam
انتظار اصلی، افزایش آگاهی عمومی است. دیر شده است؟ بله. خیلی. همین یعنی باید جدی‌تر این‌ها را مطرح کنیم.

می‌توانیم این‌ها را تبدیل کنیم به بیانیه‌ای از سوی گروهی از فعالان نرم‌افزار آزاد. هر سال هم در نسبت با اون، عملکردها رو ارزیابی کنیم. می‌تونیم هر سال بر همین مبنا، مطالبات را تکرار کنیم.

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic, mainly English-speaking instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.