ابزار برخطی هست برای توفان فکری که نه نیاز به ثبت‌نام داشته باشه نه مشخص باشه که چه کسی نظر داده؟ یه جورایی می‌خوام خیال افراد راحت باشه که لااقل از طرف ابزار، اینکه چه کسی چی گفته قابل تشخیص نباشه.

آزاد باشه که چه بهتر.

@ahangarha
یه چیز بود که @hazh می‌گذاشت. اون میشه؟

@ahangarha @ebi
خاصه برای این‌کاری که گفتی نیست ولی خب ابزار چت ناشناسه، ایرانی هم هست و متن باز:
viska.chat

@hazh
ممنون
اما دنبال چیزی هشتم که بشه به موضوع موقت درست کرد، ناشناس بشه نظر داد زیرش و بعد همه ببینند نظرات رو. حین نظر دادن هم کسی نظرات بقیه رو نبینه.

یه چیزی دارم با لاراول می‌زنم. الان کلیت‌اش داره مار می‌کنه. یه مقدار باید خوشگل‌ترش کنم و تحربه کاربری بهتری بهش بدم.
@ebi

@hazh @ebi
سیستم‌اش اینه که هر کسی می‌تونه بدون ثبت‌نام، یک موضوع ایجاد کنه (با عنوان و توضیحات و مدت زمان باز بودن نظرات) بعدش تا پایان مدت زمان نظر دادن، هیچ کس حتی خودش نمی‌تونه موضوع رو دست بزنه. فقط می‌شه نظر داد. یه پیوند ایجاد می‌شه که افراد با باز کردنش می‌تونن نظر بدن. هیچ کس تا پایان مدت نظر دادن، نمی‌تونه نظرات رو ببینه.

پس از پایان مدت نظر دادن، همه نظرها به صورت تصادفی زیر عنوان و توضیحات مساله نمایش داده می‌شن. بعد از یک هفته هم کلا اون موضوع غیر فعال (یا حتی حذف) می‌شه.

خوبه؟

@ahangarha @hazh
یکی از بچه‌های دانشکده ما تقریبا یه همچین چیزی برای نظر دادن به اساتید درست کرده.
myhalet.ir/daneshjooyar/

Follow

@ebi @hazh
پروژه رو فعلا اینجا گذاشتم اما هنوز ناقصه.

framagit.org/ahangarha/toofun

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.