به نظرم ریشهٔ مشکلات امروز اجتماع نرم‌افزار آزاد ایران، کروناست. اگه همه حضوری می‌دیدن هم رو و به‌جای حرف‌های پشت صحنه، رودررو با هم صحبت می‌کردن، هیچ کدوم این سو تفاهم‌ها پیش نمی‌اومد.

Follow

@danialbehzadi
لااقل می‌شه با این سناریو، خودمون رو گل بزنیم و خوشحال باشیم که مشکل از جای دیگری نیست.

هیچ کدام از مشکلات امروز، زاییده دنیای پساکرونا نیستند. هوچی‌گری از قبل بود. تهمت‌زدن‌ها و عدم تمایل به شنیدن پاسخ از قبل بود. اتفاق جدیدی رخ نداده. عدم دیدار حضوری، فقط باعث شده پرده‌ها راحت‌تر پایین بیفته و اگر نیم‌چه شرم و حیایی بود، دیگه مانع اسرار هویدا کردن نشه. همین.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.