@gnkalk
الان چیزی که نوشتید دقیقا کدام حرف دانیال رو داره نقد و اضلاح می‌کنه؟ این که اون سیستم عامل، لینوکس نیست؟

این که استالمن در مواجهه با جماعتی که سال‌هاست شنیده و گفته‌اند لینوکس بیاد نشون بده که ما یه گنوی بزرگ داشتیم که یک تکه‌اش مونده بود که لینوکس آمد و کامل کرد و شد گنو + لینوکس و تلاش می‌کنه به ملت بفهمونه این پروژه، گنوست که لینوکس داره، چه تناقضی با حرف دانیال داره؟

اگر اندروید، لینوکس نیست، چرا در مقابل گنو خواندن گنو این قدر مقاومت هست؟
@danialbehzadi

@ahangarha @gnkalk
مصطفی اسم طرف، کلمه‌ایه که تو ارتش سایبری سپاه به این بسیجی‌هایی که می‌شینن با حساب قلابی، کامنت‌های تفرقه انداز بین مخالف‌ها می‌دن (مخفف «جنگ الکترونیک»).
فکر می‌کنی به صورت تصادفی این‌قدر احمق و باورناپذیره؟ نه… مزدوره و آموزشش رو دیده! ما فقط باید با ندیده گرفتنش و وارد بحث نشدن باهاش، وارد کثافت نشد. قدیمی‌ها می‌گفتن «جواب ابلهان خاموشیست»؛ جدیدی‌ها هم می‌گن Don't feed the trolls.

Follow

@danialbehzadi @gnkalk

راست می‌گی.

اصلا این بحث‌ها رو نباید با کسی کرد که هویت‌اش روشن نیست. موضع‌ام در بحث با کسانی که هویت‌شون معلومه هم که روشنه. مقاله بنویسند بیان زنده مناظره کنیم.

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.