Follow

خوب ظاهرا از امروز دیگه نمی‌شه بدون ارائه کد ملی، کارت استفاده از مترو و BRT رو شارژ کرد.

حتی بدون آن هم، همیشه معتقد بوده‌ام این کارت‌ها، ابزار ردیابی افراد هستند. الان فقط به بهانه کرونا، این فرضیه جنبه رسمی یافته است.

@ahangarha
درمورد مترو تهران مدت زیادی هست که این قضیه برقراره؛ جدای از بحران حریم‌خصوصی‌ش، کسایی که کارت‌ملی ندارن رو خیلی اذیت‌می‌کنن.

@Gomraphy
من تقریبا هر روز از مترو استفاده می‌کنم و چیز خاصی ندیده‌ام مگر این که جدیدا، سر همین قطع کردن راه درروی ثبت شماره ملی به مشکل خورده باشن.

@ahangarha
درسته، من اطلاع نداشتم که راه‌دررو داشته، توی توییتر هم گشتم مثل‌این‌که همین چندروز اخیر کامل اجباری و بدون راه‌دررو شده، ولی صحت کد ملی رو مثل‌این‌که هنوز بررسی نمی‌کنن.

@Gomraphy
اصلا یه بار باید در احمقانه بودن این کارشون بنویسم.

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic, mainly English-speaking instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.