جادی در ارائه‌اش به مناسبت روز آزادی نرم‌افزار گفت که اوپن‌سورس برنامه‌ای هست که سورسش در دسترس باشه. یعنی این همه سال حتی یک بار هم تعریف اوپن‌سورس رو ندیده؟

دردسترس بودن کد برنامه، شرط دوم از ده شرط اوپن‌سورس بودنه.

هر چند دهه‌هاست تعریف متن‌باز یا اوپن‌سورس موجوده اما اگر هنوز نمی‌دونید، نگاهی به این صفحه ویکی‌پدیا بندازید:

fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D

این هم اصل تعریف:
opensource.org/osd

امیدوارم به دست جادی برسانند و ایشان هم پاسخی بدهند.

Follow

@danialbehzadi
حسابش اینجاست اما خودش نیست. یه زمانی ساخت اما ول کرد رفت. جای سلبریتی بازی نبود ظاهرا 😁
@jadi

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.