Follow

خوب «گردهمایی روز آزادی نرم‌افزار مشهد» هم برگزار شد. ضمن عرض خسته نباشید به برگزار کنندگان‌اش، انتقاداتی به برگزاری‌شان (از حاضران تا شیوه برگزاری یا محتوا) مطرح شده است.

ضمن این که نقد حق همه است، از منتقدان دعوت می‌کنم رویداد بهتری برگزار کنند.

جا داره از این دوستان به خاطر اطلاع‌رسانی درباره رویداد دورهمی گنو که در روز جمعه برگزار خواهد شد تشکر کنم.

ما هم پیشتر در حد توان‌مان در معرفی رویدادشان تلاش کردیم. اگر رویداد دیگری هم می‌شناسید، معرفی کنید.

@ahangarha البته ایشون اصلا اشاره ای نمی کنه، اقای نجارباشی اشاره می کنه و توضیح میده این عکس هم از اسلاید اقای نجارباشی جا مونده

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic, mainly English-speaking instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.