یکی از دوستان گزارش کرده که بعد از افزوده شدن پشتیبانی به ، نمایش برخی فهرست‌ها دچار مشکل شده. دلیل بروز مشکل، افزودن آن خط لعنتی <div dir"rtl"> در ابتدای سند هست. مصداقی از گندی که گیت‌ها به اسناد md زده و به جای پیگری توسعه‌دهندگان، با همراهی‌شون مواجه شده.

github.com/dear-github/dear-gi

Follow

در نتیجه، در یک همکاری چندین ساله بین توسعه‌دهندگان و گیت‌هاب (یعنی دقیقا همون‌هایی که دانش فنی رفع مشکل رو داشته‌اند!) کلی سند md داریم که بر خلاف قواعد معیاری اسناد md نوشته شده‌اند و الان باید ویرایش بشن.

لطفا در اولین فرصت، آن خط را از سند md خود حذف کنید.

بماند که نمی‌دانم چرا آن سند md مورد اشاره، به جای استفاده از ## برای ایجاد عنوان، از برچسب h2 استفاده کرده! یعنی کلا یک سند با ساختاری من‌درآوردی تولید کرده. عجیبه واقعا.

@ahangarha
وقتی سکو، مالکیتی باشه، بهتر از این نمی‌شه…
اون‌هایی که می‌تونن درستش کنن، اجازه‌اش رو ندارن.
اون‌هایی که اجازه‌اش رو دارن، براشون مهم نیست!

@danialbehzadi
و بد بختی اینه که کلی پروژه آزاد روی چنین بستری میزبانی می‌شه. هیچ اعتراضی هم صورت نمی‌گیره. التماسش رو هم که می‌کنند. تحقیر می‌شن اما تبلیغش رو هم می‌کنند.

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.