در قسمت جدید پادکست «دموکراسی در کار» درباره و با دانیال بهزادی و محمد گپ زدیم.

خوش‌حال می‌شم بشنوید، نظر بدید و هم‌رسانی کنید.

democracydarkar.com/episode002

Follow

این عکس را سال‌ها پیش در هند گرفته بودم. بعدها، بهترین روش توضیح را همین تصویر دیدم. کپی‌لفت مانند قفلی است (کپی‌رایت) که طوری بسته شده که نتوان در را قفل کرد. قفلی که زده می‌شود تا در باز باقی بماند برای آیندگان؛ محدودیتی برای حفاظت از آزادی

@ahangarha

چه قدر خوبه این عکس!

من دقیقاً یه دونه از همین قفل‌ها دارم. ساخت یک شرکت هندی خیلی قدیمیه و دوست هندی‌ام بهم یادگاری داده بود.

@ahangarha
منم موافقم. عکس فوق العاده عالی و بدون شرح

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.