مایه افتخار منه که در رویداد امسال LinuxAppSummit درباره ارائه داشته باشم. امیدوارم بتونم حق مطلب رو جهت افزایش آگاهی عمومی در خصوص اهمیت داشتن چنین ویژگی‌ای در برنامه‌ها ادا کنم.

conf.linuxappsummit.org/event/

Follow

ارائه انجام شد و به نظرم خوب بود. نکاتی رو در نظر داشتم رو به نظرم تونستم واضع بیان کنم و امیدوارم بتونه کمکی باشه برای ارتقای حساسیت توسعه‌دهندگان نسبت به افزودن پشتیبانی در نرم‌افزارها.

@ahangarha

الان اسلایدها رو دیدم. واقعاً عالی بود. کاش می‌تونستم تو جلسه هم شرکت کنم. واقعاً ممنون به خاطر تلاش خوبی که کردی و می‌کنی.

@masoud
ممنون برای بازخورد. تلاش کردم برای مخاطبی که با راست به چپ آشنا نیست، مساله قابل درک بشه.

وبدئوش رو هم باید منتشر کنم. تنبلی می‌کنم. ۵ دقیقه‌اش رو باید صدا بذارم 😁

بی زحمت هل بدید من رو هر چن وقت یک بار

@ahangarha

من که با راست‌به‌چپ تا حدی آشنام 😉 ولی فکر کنم اسلایدهات برای مخاطب ناآشنا هم قابل درک بود.

برای ویدیو هم بفرمایید: هُل هُل!

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.