در سال‌های اخیر، اسرائیل هر کاری خواسته کرده داخل ایران. هم آدم‌های رده بالا کشته و هم به مراکز حساس نظامی و هسته‌ای حمله کرده. اما ظاهرا هنوز هم نمی‌شه حتی صرفا به عنوان یک گزینه، دست داشتن مستقیم اسرائیل در شلیک به هواپیما رو در نظر گرفت!

@ahangarha
می‌دونی که من چه‌قدر از گوگل بدم می‌آد. ولی همین گوگل یه کتابی داره در مورد SRE که یه جملهٔ طلایی توش داره و به شدت بهش معتقدم.
می‌گه هیچ چیزی به اسم حادثه یا خطای انسانی وجود نداره. هرجا اتفاق بدی می‌افته، حتماً ناشی از یه خطای سیستمیه و بعد از اتفاق، گشتن سراغ مقصر بی‌معنیه؛ باید سیستم رو اصلاح کرد!

Follow

@danialbehzadi
اون که حتما هست. اتفاقا بحث خیلی دشواری هم هست سر این که تا چه حد می‌شه شخصی که جرمی مرتکب شده رو مجازات کرد. حتی در اسلام ۱۴۰۰ سال پیش هم دیده شده بوده که اگر برده‌ای به خاطر بدرفتاری ارباب دست به دزدی بزنه، اربابش مجازات بشه. اما امروز...

خاص این بحث، بستگی داره که سیستم رو کدوم سیستم بگیریم. سیستم ج‌ا؟ نظم نوین جهانی؟ یک سیستم که نداریم. پرداختن به سناریوی اسرائیل هم مسئولیت رو از دوش ج‌ا بر نمی‌داره. تازه درهای جدید رو هم باز می‌کنه در فهم رفتارهای این نظام.

@ahangarha
نکته همینه که چه اسرائیل زده باشه، چه نزده باشه، در هر صورت مشکل از جمهوری اسلامیه.

@danialbehzadi
تازه من می‌خوام بگم مشکل ج‌ا اگر اسرائیل زده باشه به مراتب بزرگ‌تر از اینه که خودش زده باشه. باری همین هم هست که بعد از سه روز تصمیم گرفتند که بگن خودمون زدیم.

اگر چنین نفوذی در عالی‌ترین سطوح نظامی امنیتی باشه، چرا در سطوح سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری نباشه؟ و چه نفعی در اینه که چنین نظامی سر کار باشه؟ چرا باید پایین کشیده بشه اصلا؟

در چنین شرایطی، حماقت محض اینه که کسانی برای تغییر و اصلاح، چشم به بیرون بسته باشند. همان‌ها که صحنه‌گردان‌اند تا این حد.

@danialbehzadi
مثل بسیاری از اتفاقات مشابه، احتمالا هرگز اسناد دقیق این ماجرا منتشر نخواهند شد. تنها کاری که ما از دست‌مون بر میاد اینه که تکه‌های پازل رو کنار هم بذاریم و ببینیم چه تصویری به دست ما می‌دن.

من از همان اول، چند تا سوال درباره نظریه شلیک عمدی پرسیده‌ام. بعد از یک سال و نیم، و حتی بعد از تشکیل دادگاه در کانادا و محکومیت ایران به شلیک عمدی، هیچ سندی در اثبات این ارائه نشده. هیچ گزینه دیگری رو هم نمی‌خوان بشنوند.

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.