یک #نرم_افزار_آزاد ساده و کاربردی برای #فیلمبرداری از صفحه گوشی همراه. بدون دسترسی های غیرضروری، تنظیمات پیچیده، نمایش تبلیغات و جاسوسی از کاربر...
f-droid.org/en/packages/com.ya

Follow

@imto1
فکر می‌کنم هشتگ مناسب‌تر باشه. از _ برای فاصله استفاده بشه بهتره.

@danialbehzadi @ahangarha
اوکی. از این به بعد از این استفاده می‌کنم.

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.