با کمک این طوری هشتگ‌های و روی رو با چند حساب دنبال می‌کنم.

ورود ناصر به دنیای شبکه‌های اجتماعی آزاد رو تبریک می‌گم 🎉

خوش آمدی
@geminorum

در ادامه پیوستند پروژه‌های آزاد به ، ساعتی پیش @flameshot هم به این شبکه اجتماعی آزاد، نامتمرکز و خودگردان پیوست.

پیشرو یا پیرو بودن، انتخاب ماست.

وقتی گفته می‌شه جایی مثل ، بهترین تجلی فناورانه آزادی بیان تا به امروز هستند معنی‌اش اجبار همه به شنیدن نیست. منظور این است که اینجا کسی نمی‌تواند دیگری را خفه کرده و مانند توییتر از کل شبکه بیرون بیندازد.

در فدیورس، اختیار نشنیدن در تضاد با اختیار ابراز نظر نیست.

اصرار برای نشر اطلاعات غلط درباره چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ کجای دنیا آزادی بیان معنایش اجبار به شنیدن است؟

کسی مجبور نیست روی نمونه من حساب بسازد. نمونه من هم قواینی دارد. اهل نود هستید، بروید روی نمونه‌های اختصاصی‌اش.

mastodon.social/@AliMirjamali/

بعید می‌دونم روزی برسه که تعداد دنبال‌کنندگان در شبکه‌هایی مثل بشه مثل توییتر و اینستاگرام. جایی که می‌شه به راحتی با حساب‌های جعلی به اعداد میلیونی رسید، چنین چیزهایی بی‌معنی می‌شن. نتیجه این که ملت روی اصل محتوا تمرکز می‌کنند نه حواشی.

mastodon.online/@mrostd/106450

از فردا، توییتر و فیسبوک در هند فعالیت نمی‌کنند. به هندی‌ها رو معرفی کنیم تا بتونن همچنان با هم در ارتباط باقی بمونن و نذارن حکومت فاشیستی و راست‌گرای افراطی در این کشور مانع اطلاع‌رسانی بشه.

بک بررسی (که البته می‌تونه بی‌طرفانه نباشه) نشون می‌ده نظارت بر محتوا در شبکه‌های اجتماعی آزاد و مامتمرکز مانند نتیجه بهتری در قیاس با رویکرد بالا به پایین بسترهای انحصاری و متمرکز دارد.

greens-efa.eu/dossier/why-we-n

به افتخار پیوستن پوریا به ، یه دست و یه بوق و یه هورا 📯📯📯
@emami@mastodon.online

یه بوق به افتخار پیوستن یه امیر جدید به
📯📯📯
@amiriano

یه بوق بزنیم به افتخار پیوستن @sobh@mastodon.social به 📯

به افتخار پیوستن بهزاد به ، یه بوق خوش‌آمدگویی به صدا در میارم 📯
@behzadbeh

چند روزی است یه خوره و گیک پایتونی دیگه روی داریم. به افتخار عضویت‌اش یه بوق 📯📯📯 خوش‌آمدگویی می‌زنم.

@PythonGeek

حساب پروژه بیش از ۱۲ هزار دنبال‌کننده روی داره.

ماستودون خیلی جدی داره میاد جلو. بسیاری از پروژه‌های آزاد روی این شبکه حساب دارند.

انتخاب بین پیش‌رو یا دنباله‌رو بودن با ماست.

mastodon.social/@torproject

و نکته جالب‌تر اینه که پن‌پات، از اون نرم‌افزار آزاد باحال‌هایی است که برای حریم شخصی خودش و طرف‌داراش ارزش قائله و روی حساب داره:

fosstodon.org/@penpot/
@penpot

Show thread

کی قراره حساب ubuntu_ir توییتر به بیاد؟ دست به دست کنید برسه دست صاحبش.

هر مناسبتی از جمله ۱۰ سالگی حساب توییتر، فرصت خوبیه برای کندن از این شبکه و پیوستن به شبکه‌های اجتماعی مردمی؛ شبکه‌هایی بر مبنای نرم‌افزارهای آزاد؛ فدراسیونی از هزاران یا میلیون‌ها نمونه کاملا مستقل. چیزی مانند

از یک نقطه باید شروع کرد.

twitter.com/yasharsoltani/stat

Show older
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic, mainly English-speaking instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.