بهترین کار اینه که خودمون اولین کسی باشیم که جلوی تسلط بر زندگی‌مون رو بگیریم. بعدش شاید بتونیم به بقیه هم کمک کنیم.

خطر گوگل (و سایر غول‌های فناوری) تازه نیست. فقط برخی زودتر متوجه می‌شوند برخی دیرتر.

شروع از امروز، بهتر از فرداست.

twitter.com/valzomix/status/13

نگرانی‌ها در خصوص احتمال بسته شدن حساب ایرانی‌ها توسط بالا رفته است. تصور کنید این اتفاق رخ بده. نتیجه چه خواهد بود؟

این نگرانی امروز را بهانه‌ای کنید برای شروع و کاهش و رفع وابستگی به خدمات انحصاری.

از سه سال پیش که را شروع کردم با وجود تمسخرها تلاش کردم روند پایداری در وابستگی زدایی از را پیش ببرم.

twitter.com/Mellisshere/status

تحریم به اندازه فیلتر (و بلکه بیشتر) کثیفه.

امروز رایانامه‌ای از موزیلا گرفتم که از الزامی شدن ورود دومرحله‌ای برای حساب‌های توسعه‌دهندگان می‌گفت. رفتم که فعال کنم دیدم اون حساب رو با جمیل ساخته بودم.

هم ورود دومرحله‌ای رو فعال کردم و هم رایانامه رو عوض کردم.

در ادامه و کاهش هر چه بیشتر وابستگی به جی‌میل (تنها خدمت گوگل که هنوز به آن اندکی وابستگی دارم) رایانامه‌ام در دو وبگاه را تغییر دادم.

نه تنها گوگل‌زدایی شدنی، بلکه ضروری است.

ظاهرا خدمات گوگل برای مدتی رفته بودند هوا.
این موضوع رو فقط به خاطر توییت‌های ملت متوجه شدم. این یعنی طی ۳۰ ماه با موفقیت رو محقق کردم.

بی‌بی‌سی سیگنال می‌ده که با گوگل به اختلاف نخورید تا براتون عواقب نداشته باشه. الگوی تکراری در پوشش اخبار فناوری: غول‌های فناوری بد، اما تنها گزینه هستند! تسلیم شوید! راه دیگری ندارید!

کنیم...

mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.