Follow

Merita sa ma plimb cu masina mea. Cu o Daia Logan de tipul asta, imi face placere sa sofez pe soselele localitatii si nu numai.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.