بعد از سی ساعت بیداری در سرما و گرما، بریم بخوابیم!

On page 111 of 162 of هر بار که معنی زندگی را فهمیدم، عوضش کردند, by Daniel Klein goodreads.com/user_status/show

On page 75 of 162 of هر بار که معنی زندگی را فهمیدم، عوضش کردند, by Daniel Klein goodreads.com/user_status/show

On page 21 of 162 of هر بار که معنی زندگی را فهمیدم، عوضش کردند, by Daniel Klein goodreads.com/user_status/show

از ۱۲ و نیم شب تا الان بدون اینکه یک لحظه از پشت چرخ خیاطی بلند شم، دارم اپلای میکنم
بار ها خواستم اسموک بزنم بیخیال شدم
ای تف به جمهوری اسلامی

RT @aleskxyz@twitter.com

مرا نیمای مادر قحبه لو داد
مرا لو، پیشوای شعر نو داد
اخوان ثالث

🐦🔗: twitter.com/aleskxyz/status/15

اون از اتفاقی که برای عزیز @NeshanMaps@twitter.com افتاد، (هم سرچ شدن نشان تو هم داستان نقشه های OSM توسط بلد)، این بار هم با @Myketappstore@twitter.com

پخش تو بازار هم که از اول رایج بوده، اگر باز هم فکت میخواید، مستند آورده.
ume.la/AVXIF9

Show thread

RT @Rahimiaan@twitter.com

راستی کافه بازار عزیز
کنار ساختن کلیپ تقلبی و دروغ پراکنی در جهت تخریب رقیب، اگر احیانا فرصتی دست داد روی محصول‌ت هم کار کن تا شاید گوشی‌ها ویروس تشخیص ندن‌ت
@cafebazaar@twitter.com

🐦🔗: twitter.com/Rahimiaan/status/1

بعده اتفاقی که بین بلد و عزیز @NeshanMaps@twitter.com افتاد، (هم سرچ شدن نشان تو هم خرابکاری نقشه های OSM)، این سری دیگه نوبر بود.
پخش تو بازار هم که از اول رایج بوده، اگر باز هم فکت میخواید، مستند آورده.
ume.la/AVXIF9
مرسی از
@Myketappstor@twitter.com

Show thread

RT @MahdiRy@twitter.com

تقریبا یکسال پیش که می‌خواستم از شرکت قبلی جدا بشم در نهایت دو گزینه موند: و . بماند که کافه بازار اول مصاحبه اشتباهی بام ست کرد و بعدش آفر درست رو داد. ولی الان خیلی خوشحالم که مایکت رو انتخاب کردم و تو فرهنگ سازمانی مثل کافه بازار کار نمی‌کنم. twitter.com/Mhbni/status/15206

🐦🔗: twitter.com/MahdiRy/status/152

RT @vesalbehrouzi1@twitter.com

دیدید یه توییتی ساعت‌ها براش وقت میذاری و مطمئنی این دیگه توییتر رو میترکونه کلا ۴تا فیو میگیره، بعد اون توییتی که اول صبح سر چاه مستراح نوشتی یهو فیواستار میشه؟ فیچرهای نرم‌افزار هم همینن، همون فیچری که ماه‌ها براش وقت میذاری، همونیه که یوزر به چپ مبارکشم هم حساب نمیکنه.

🐦🔗: twitter.com/vesalbehrouzi1/sta

آدرسو به هم وصل کنید، نشد مستقیم لینک بدم
https:// mas. to/@ debman
@ debman @ mas .to

RT @idebman@twitter.com

توییتر نمیزاره راجع به مستودون توییت بزنم. و پروفایل م رو اینجا شر کنم. عجبا

🐦🔗: twitter.com/idebman/status/151

آدرسو به هم وصل کنید، نشد مستقیم لینک بدم
https:// mas. to/@ debman
@ debman @ mas .to

RT @kafkakh@twitter.com

@idebman@twitter.com Wtf =))

🐦🔗: twitter.com/kafkakh/status/151

توییتر نمیزاره راجع به مستودون توییت بزنم. و پروفایل م رو اینجا شر کنم. عجبا

Show older
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.