یکی از خوبیای بارون اینه که می‌تونم موتورم رو تو حیاط بزارم تا شسته بشه، وگرنه بارون بدرد چیز دیگه‌ای نمیخوره.!

خوب پس اگه برادران اطلاعاتی از پروژه تشخیص صدای موزیلا برای سرکوب مردم استفاده میکنن، پس منم برم مشارکت کنم. هورا

کسی 2048 بازی میکنه؟
اگه بله رکوردتون چنده؟ 4x4 یا 3x3

دیدین بعضی از آدم‌ها فکر میکنن خیلی با مزّه هستن، و خودشون رو مثل گاو میندازن وسط؟
اینم از همون مرغاست.(شایدم خروس‌ها)

چقدر زیبا داره تنهایی غذا میخوره...

چقدر زیبا دارن پیش هم غذا میخورن...

اینم بسته رایگان روز ششم، کلا ایرانسل گفته یه حالی به ما بده. :blobamused:

Show thread

بزار ما هم یه پس‌زمینه گذاشته باشیم.

بنظرم با امروز این پنجمین بسته رایگان ایرانسل هست که دارم پشت سر هم استفاده میکنم.
هر روز بسته «یک گیگ یه روزه»، احتمالا باگ ایرانسل هست، تا باشه از این باگ‌ها :ablobcool:

یادمه وقتی بچه بودم رب انار رو به جای مربا میخوردم. چه کنیم؛ هی لوله گاز.

بیچاره‌ها از گرما چه پر هاشون رو باز کردن، انگار میخوان برن دعوا.

Show thread

کسی میدونه چرا دهن همشون بازه؟
یعنی دارن باهم صحبت میکنن؟ یا دارن سرود تمرین میکنن؟

Show older
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic, mainly English-speaking instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.