Follow

Bintang, lu kenapa ngga bilang kalo udang ngga disini lagi. ngga pamit lagi. Sedih banget gua kalo emang lu bakal menghilang kaya gini :(

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.