خوبی عدس پلوی ملا نصرالدین اینه که هم دولتمردان عاشقش هستند و هم خودمون!
طرف توی پارک یه شرکت نیم بند داره، گزارش آبکی از پیشرفت میده عجیب غریب، کم کم هم خودش باورش میشه هم من کارمند و دولتمرد!

بچه ها اگه خودتون یا اطرافیان برای پروژه ها
، نیاز به طراح UIUX دارید من میتونم به صورت فریلنسی همکاری کنم🤝
اگه به پرتفولیو و رزومه هم نیاز داشتید، دایرکت میفرستم
لطفا واسه دیده شدن این پست کنید🙏

چه خبره؟ این همه مدرک گرایی! حتی بین سازمان‌ها! پارک علم و فناوری سطح یک!

امروز حین دوچرخه سواری، سه سگ با چنان سر و صدایی تعقیبم کردن که نزدیک بود خودم را خیس کنم.
صاحب ویلا گفت حواسش به آبیاری بوده و سگ ها رها! من اما خشکم زده بود🛎️🤪🤐😬

رفت پیر کعبه و شیخ کبار∆خوک‌وانی کرد سالی اختیار
در نهادِ هر کسی صد خوک هست∆خوک باید سوخت یا زنّار بست
منطق الطیر

برای رسیدن به ردیف اول، کلی باید مستندات جمع آوری کرد. شایدم طراحی کرد😄🤪

به هر جون کندنی بود یه مسیر پیاده‌روی کردم🙃

Show thread

خیلی سنگین شدم، حوصله هیچ کاری ندارم. حتی پیاده روی

@UbuntuIranParty بروبچ دم شما گرم، هوا خیلی گرمه، لطفاً سه ساعت دیگه تحمل کنید🙃

@UbuntuIranParty کولر در حال دانلود شدنده، فقط سرعت نت کمه

@UbuntuIranParty
آقا محسن دبیر همایش ولو شده روی زمین، خدا قوت🤗🛎️💚 دبیر که اکانت ماستودون نداره!

@UbuntuIranParty
سوالات مهم:
آبجوش به شما رسید؟
کیک یزدی کو پس؟
تیشرت رسید به شما؟
😄🛎️💚

چه جمع پر شوری توی یزد دورهمی هستند؟ ای ول🤗💚🌿🌱

mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.