چقدر از شما کثافت‌های جهانخوار متنفرم که نمی گذارید حتی دنیا لحظه‌ای بدون جنگ باشد!
دیر یا زود همه‌تان به جهنم خواهید رفت. زباله‌دان تاریخ که قرار نیست خالی باشد؛ همیشه آشغال‌هایی مثل شما خودشان پیش قدم سقوط به آن هستند.

@frenzied
این‌ها که تکلیفشان معلوم است؛ جنگ‌زده‌ها چه می‌شوند؟!

@zakiyehp مهمترین سوالی که همه ما موظفیم بهش فکر کنیم.
و نمی‌دونم دقیقا چه کاری ولی اگر هکر بودم حتما الان میرفتم برای کمک به خنثی سازی حمله روسیه. یا قبلاً در عراق و افغانستان.
ولی نیستم مع‌الاسف
یه علوم انسانی خونده‌ام که اشکال مبارزه‌ام خیلی متفاوت‌تره
که خیلی از جنبه‌های امکان مبارزه رو، همین زباله‌ها تسخیر کردن.

@frenzied @zakiyehp
اگر پروژه هک یا همچین چیزی عملی باشه، احتمالا کار یه علوم‌انسانی‌خونده، تبلیغ برای مبارزه است.

استدلال کردن و جدا کردن درست و غلط دقیقا وظیفه‌ی کسایی هست که توی این رشته اند.
هرچند کلا ایده‌ی «نجات دنیا» خیلی مسخره میشه ولی گمونم نمیشه ناامید هم بود.

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.