زدن روزانه یک بوق باعث ایجاد تایم لاینی(خط زمانی) فعال میشود

میدونستی؟

نشسته ام
به خر نگاه میکنم
گوساله اه میکشد
تو از کدام طویله امدی؟

*قبل از این توییت رو فاکتور میگیرم
ولی بعد این توییت خداوکیلی دیگه مثل ادم بگید
چه وضعیه

Show thread

همین تیربون رو میکنم تو ماتحت کسی که به ماستودون(مستودان) بگه ماستادون

اهای حرومزاده ها
من هنوز زندم

Gnkalk boosted
Gnkalk boosted

RT from Phil Howard (@Gadgetoid)

Gentle reminder that the @starlabsltd Star Lite is a £400. 11". 1080p, 8GB RAM, N5030, Coreboot laptop available with your choice of ~17 Linux distributions/flavours and it fucking rocks.

Original tweet : twitter.com/Gadgetoid/status/1

اسپویل.. 

کیر شدید جناب

Show thread

حتما از مطلب زیر استفاده به عمل بیارید :
heyyyyyyyyyyyy.com/

عرضم به حضورتون که این سایت thetruesize.com هم مطلب جالبیه
در اصل این سایت خطای نقشه نگاری تخت رو نشون میده

اسپویل.. 

زیباترین دانشگاه خاورمیانه
ایران -> سیستان بلوچستان

Show thread

حدس بزنید این ساختمان چیه
و کجا قرار داره

جای شما خالی داره بارون میاد عالی

البته این حداقل تو شهر ما که فخر فروشی به حساب میاد امیدوارم تو شهر شما فخر فروشی به حساب نیاد فخر فروش نشیم :pepehands:

ببینید دوستان
زیبایی در سادگیست
هر کی مخالفه میتونه بره یه سرور دیگه

حاج کوروش هستن از بسیج محل =)))))

بعد از قرن ها در سکوت ماندن و..
دیگه چخبر؟
توزیع چی میزنید؟
با چی مطالبتون رو توسعه میدید؟

مدیونید هم فکر کنید که این توت صرفا جهت پر کردن تایم لین بود

Gnkalk boosted

من آن خفاشِ مغرورم که می‌میرم ز بی‌خوابی
ولی با ذلت و خواری سهٔ شب هم نمی‌خوابم :cwy:

درستش کدومه؟

Show older
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.