Follow

Noong March pa talaga itong mga photo na ito. Mahilig ako sa pakwan. 🍉 Marami akong nakakain tuwing dry season. Haha.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic, mainly English-speaking instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.