Follow

Nung nag-aral na ako sa Manila(SHS), 'di ko na 'to naalagaan. Ta's, nakita ko nung nakaraang buwan, nagpahid s'ya sa binti ko. Ako pa rin daw may-ari sa kanya at may trust pa rin.
Anak 'to ng pusa(Ponggi)–kaso namatay na–na pusa talaga ng lola ko na binigay nung 2005~.
Nare-recognize ko pa rin na siya talaga 'yung nakita ko.

[2018/05]

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic, mainly English-speaking instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.