Follow

Naalala ko lang wirdo kong panaginip nung isang gabi na may natanggal daw na kuko sa paa ko. Nagbasa ako ng interpretation, at sobrang personal. Haha.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic, mainly English-speaking instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.