هیچی اندازهٔ کباب نمی‌تونه حالمو خوب کنه.

درباره کاردی‌بی حرف نمیزنم چون ممه‌اش خارج از چهارچوب‌های رایجه.

Show thread

خواستم بگم ما ممه جنیفر‌لاورنس و اسکارلت جوهانسونو دیدیم اینقدر جو ندادیم که شما ممه شهره رو دیدین.

گویا دیروز ترند وب فارسی البته بعد از دنیای نرم افزار آزاد و این بحثها ممه شهره بود.

من عمیقا ذره‌ای بابت دانلود فیلم و سریال‌های ایرانی احساس گناه و فلان ندارم فقط دارم فکرمیکنم اگر روزی خواستم برم خارج چطور این حجم از مفتخوریو در اون ممالک قانونمند کنترل کنم، همین.

چطور میشه اینا که پرایوتن اما توت‌های پابلیک میفرستنو فالو کرد؟ من هربار این باگو اینجا می‌بینم پشمام میریزه.

هموطن، دنیا تخمی‌تر از اونه که بخوای با رژیم گرفتن تخمی‌ترش کنی.

البته سال نوری واحد مسافت نیست.

گوشام نسبت به صدای عطسه ملت حساسی شده. عطسه‌هایی می رو میشنوفم که میلیونها سال نوری ازم فاصله داره.

نمی‌دونم بیشتر از اینکه فیلمه سوخته عصبانیم یا اینکه بی‌پولم.

گفتن بیاید بریم کیش و قشم، فکرکردن سر گنج نشستیم.

احساس ناتوانی میکنم اسماعیل.

از دور صدای عطسه میاد. اُمیکرون نزدیکه.

فکرکن زیر آوار مدفونی و اون بولدوزری که قراره آوارو برداره و نجاتت بده یه دیوارو خراب میکنه رو اون آوارا. این حال الان منه.

فاااک، فیلمو زدم سوزوندم :-|

Show older
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.