Pinned toot

Okaya makagawa ulit ng coded excel sheets. Katuwa yon. Hahaha.

Kung may maayos lang siguro akong pc or laptop, may nagawa na akong website or software.

Nag-stop ako ng 3rd year hs, partly coz of trigo. Ngayon, tinuturuan ko pinsan ko ng trigo. Wut

mas.to

Hello! mas.to is a general-topic, mainly English-speaking instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.