Follow

Mecbur edildiğimiz hayat, sığdığı kadar. Bilinçsiz, doğru yönlendirmeden, vizyondan uzak çevrelerde iyi yapabildiğimiz yetenekli olduğumuz alanların üzerine gidip daha da gelişmek yerine daha "başarısız, kötü" olduğumuz iyi(!) kabullerin beynimize zorla sokulmaya çalışıldığı (haksız da sayınılmaz, yoksa aç kalacağız belli) sürekli gelecek kaygısıyla kendi karakterimiz arasında didinip durduğumuz tiksinç bir kurmacanın içinde debelenip bölünüp parçalanmaktan yoruldum.

· · Web · 0 · 1 · 4
Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.