Follow

Gözümden çıkan ışıkla karanlık maddeyi aydınlatacağıma inanırdım şimdiyse solgunluktan çürümek üzere olduğumu hissediyorum. Üstelik biyolojik ve takvimsel yaşım gencecikken daha.

· · Web · 0 · 0 · 3
Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.