Yesterday I was binge-surfing a lot of open-source software and websites, and I discovered . This company(?) or these people should be appreciable for what they made. De-google-ification is their main principle, and their aim is to provide mankind with libre, free utilities and applications on the Internet. I thought it was too good to be true, but it was actually really good. I hope to see many more people like this.

Nguyên boosted
Nguyên boosted

Thiên Nhiên không cần con người nhưng con người cần Thiên Nhiên.

Phiền ghê muốn đóng luôn messenger cho rồi. Từ khi mở các mạng xã hội, cái tiếng tin nhắn, cái thông báo, âm thanh đó khiến mình lo âu, bực bội. Chưa bao giờ những cái thông báo đó làm mình dễ chịu cả. Trong đó toàn
1. Nhờ vả
2. Tin nhắn nhảm nhí trong các group miễn cưỡng vào
3. Rủ rê đi đến những chỗ mình không thích
Tính mình thì lại không nỡ từ chối, cuối cùng lại chuốc mệt. Nên giải pháp tốt nhất là bỏ ngay.

Nguyên boosted

A speedy, violent storm raged my city early today. Thankfully it happened for a brief period of time (2 hours) and we were all prepared for it, so not much visible damage was done (some trees were uprooted though). The weather turned rather warm this afternoon.

Hôm nay đã được hai ngày mình khóa tài khoản Facebook. Mình vẫn giữ lại Messenger vì mục đích công việc là chính, và mình sẽ chuyển hẳn sang Mastodon. Cách xài của nó giống Twitter, và còn nhiều chức năng cần cải thiện lắm, nhưng nhìn chung mình thấy môi trường mạng xã hội này tốt hơn nhiều. Đúng sân chơi, follow đúng người, đủ lành mạnh, hi hi.

Nguyên boosted

@duy Duy ơi bạn có biết làm sao để mình vào được các instance khác của Mastodon không?

Is there a French learning community that I could follow? 🙂

I do hate the fact that we are born to work to die lol

Nguyên boosted
dunno, the longer i live, the more i realise how broken we all are, in various ways. when you realise what a hypocrite you can be, it's hard to fault others for theirs, at least given a little time to think about it. (being annoyed or offended is a thing i do, yes, but i tend to question my own behaviours and reactions a lot.)

New to this social media! Hello World!

mas.to

Hello! mas.to is a general-topic, mainly English-speaking instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.