Ikasgelan IKTak erabiltzeari buruz, @PGaraizar@twitter.com : ebidentziak ikusita, eragingarriagoa da irakasleen lantzea (), ikasleena aldi berean garatu nahi izatea baino. ⬇️

fecyt.es/es/FECYTedu/debate-cu

Eremu abstraktuenetan gainera, matematika kasu, IKT bitartez aritzeak zarata eta zailtasuna gehitzen du, ekarpena egin beharrean.

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.