افزایش عمر باتری لپ‌تاپ در گنو/لینوکس:
🔋

zmim.ir/tlp/

Follow

قابلیت تنظیم آستانه شارژ باتری علاوه بر تینک‌پدهای لنوو برای لپ‌تاپ‌های دیگر هم در نسخه آلفای تی‌ال‌پی افزوده شده:

ASUS Laptops

Huawei MateBooks

Lenovo Ideapads

Samsung Laptops

برای اطلاعات بیشتر این لینک رو ببینید

gist.github.com/linrunner/2ead

همچنین برای لپ‌تاپ‌های ایسوس از این برنامه می‌تونید استفاده کنید:
github.com/leveson/bat

· · Web · 0 · 1 · 2
Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.