Follow

پسته چند نمونه داره و مغزهاش یا فندقی هستن یا بادومی شکل.
نمونه خوب پسته فندقی کله قوچیه و نمونه خوب بادامی، اکبری و احمد آقایی. (من احمد آقایی رو خیلی دوست دارم.)
درخت پسته رو سال‌های سوم تا پنجم پیوند میزنن و برای پایه عموما از نهال زرندی در کرمان استفاده می‌شه. این درخت‌ها سال هفتم تا دهم ثمردهی دارند.
اما گاهی محلی‌ها از بنه یا پسته وحشی برای پایه استفاده می‌کنن که آفتش خیلی کم است و بنابراین نیاز به سمپاشی ندارد و پسته خوشمزه‌تری هم دارد اما پیوند زدنش خیلی سخت است و مهارت نیاز دارد.

گاهی هم پسته را پیوند نمی‌زنند که حدود ۱۷ تا بیست سال طول می‌کشه که ثمر بده. به این پسته که دانه‌های کوچکتری هم دارد پسته مادری می‌گویند. پسته مادری خیلی خوشمزه‌تر از پسته‌های پیوندیست و برای نهال هم معمولا از این پسته‌ها استفاده می‌کنن. :)

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic, mainly English-speaking instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.