"- در این ویدیو که یکی از مخاطبان بی‌بی‌سی فارسی از ایران فرستاده است، یک شهروند روبروی پارکینگ خانه‌اش نوشته است 'لطفا پارک بفرمایید و شماره تلفن خود را بگذارید'.
-راهپیمایی خانواده‌های جان‌باختگان پرواز اوکراین در برابر مقر ایکائو"
در حالی که اعتصاب‌های کارگری مجموعه‌های نفت و گاز به ۸۳ مجموعه رسیده اینها خبرهای بی‌بی‌سی فارسیست.
از مجموعه‌های نفت و گاز حرف می‌زنیم یعنی جاهایی که گاهی بیش از ۲۰۰۰ نفر نیروی کار در هر شیفت دارند.
عسلویه و یا ماهشهر رفتید؟
نور شبشان از همه شهرهای کنارشان وسیع‌تره

Follow

همزمان با وسیع تر شدن دامنه اعتصاب کارگران صنایع نفت و گاز ایران، حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران گفت دولت به مشکل کارگران صنعت نفت و همچنین کارگران پیمانی "توجه دارد" اما گفت که این اعتصاب در تولید یا صادرات نفت، "مشکلی" وجود نیاورده است.

آقایان هم تنها دغدغه‌ای که دارند اینه که در تولید و صادراتشان مشکلی به وجود نیامده.

"این میخانه اگر ساقی صاحب هنری داشت
میخواری و مستی ره و رسم دگری داشت"

ادامه دادن این داستان برای بنده ممکنه اما جز شلوغ کردن تایم‌لاین و ادای کنشگر بودن چیزی نیست.
شده‌ایم حرف و حرف و حرف.
دلخوش به اینکه فعالیت می‌کنیم اما مردم رو نمی‌شناسیم. جلوتر از جامعه که پیشکش حتی کنار مردم هم نیستیم.
خواستم بگم اون دوستان کنشگر چنانچه بخوان فعالیت هم بکنن تهش اینه که ذره‌ای ارزش نداره.

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic, mainly English-speaking instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.