Follow


Big Fish (2003), Tim Burton
فیلمی در ژانر خیال‌پردازی و کمدی درام که بر اساس رُمانی به همین نام از دانیل والاس ساخته شده‌ است. پدری که در طول زندگی اش علاقه مند به قصه گویی بوده و همواره قصه های شیرینی از زندگی خود برای روایت کردن دارد و پسری که تمام قصه های پدر را زاییده ذهن او و کذب می داند و از اینکه همواره در طول زندگی اش مجبور بوده به این داستانهای دروغین گوش بدهد خسته شده، او فکر می کند که هیچ چیز از زندگی واقعی پدرش نمی داند. حالا پدر در آستانه مرگ است و قصه ها هم رو به پایان…

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic, mainly English-speaking instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.